Safetor DETECTIVE

KURUMSAL

Sunduğumuz tüm hizmetler istisnasız gizli.

  • - Mali araştırmalar:
  • - Finans raporları
  • - Kurumsal arka plan gösterimleri
  • - Ön istihdam arka plan kontrolleri
  • - Dahili izleme
  • - Samimi ticaret rekabeti soruşturmaları

Sanayi araştırmaları:

  • - Personelin iç gözlemi
  • - Malların açığı araştırması
  • - Sabotaj ve taciz araştırmaları
  • - Güvenlik kontrolleri ve raporları